Dzisiaj jest: Wtorek, 23.04.2024 Imieniny: Jerzego i WojciechaIlość przepisów kulinarnych w serwisie: 5865

Metody oceny aktywności fizycznej


Rozmiar tekstu: AAA
PDFDrukuj


Metody oceny aktywności fizycznej


   Metody oceny poziomu aktywności fizycznej pozwalają ocenić stan zdrowia oraz ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia i metabolicznych. Są one także pomocne podczas przygotowywania zaleceń żywieniowych i służą odpowiedniemu dopasowaniu poziomu aktywności fizycznej do stylu życia określonych osób.

   Zainteresowanie aktywnością fizyczną i jej wpływ na zdrowie znane były już w starożytności. W Grecji i Rzymie ćwiczenia fizyczne były postrzegane jako sposób leczenia wielu schorzeń, a wysoka sprawność fizyczna i muskulatura ciała były pożądaną cechą wojsk i sportowców olimpijskich. Do dziś aktywność fizyczna jest przedmiotem wielu prac badawczych, które mają określać jej wpływ na profilaktykę i terapię wielu chorób. Jakie są zatem metody jej określania?

Podział metod oceny aktywności fizycznej

   W momencie wyboru metody oceny aktywności fizycznej należy wziąć pod uwagę rodzaj mierzonego wysiłku fizycznego, koszty badań i obiektywność uzyskanych danych.

   Metody oceny aktywności fizycznej można podzielić zatem na obiektywne i subiektywne. Wśród nich wyróżnia się metody (podział metod oceny aktywności fizycznej):

Obiektywne
Subiektywne
Bezpośrednie
Pośrednie
Kalorymetria bezpośrednia Kalorymetria pośrednia Użycie ankiet i kwestionariuszy

Pomiar częstości skurczów serca Dzienniki aktywności

Metoda podwójnie znakowanej wody Rejestracja na sprzęcie audio-video

Rejestracja ruchów
Obiektywne metody oceny aktywności fizycznej

Kalorymetria bezpośrednia

   Metoda kalorymetrii bezpośredniej to pomiar całkowitej energii wytworzonej przez organizm. Badania przeprowadza się w komorach kalorymetrycznych. Osobom zapewnia się warunki zbliżone do codziennego życia. Poziom aktywności fizycznej oblicza się odejmując całkowite wydatki energetyczne od sumy wydatków podstawowej przemiany materii i ciepła indukowanego przez pożywienie. Metoda ta jest niezwykle precyzyjna, dokładna i pozwala na pomiar całkowitej energii. Niestety jest bardzo droga, wymaga wykwalifikowanego zespołu badawczego i specjalistycznej aparatury. Musi również uwzględniać ciepło wytworzone przez sprzęt elektryczny i oświetlenie znajdujące się w komorze kalorymetrycznej.


Kalorymetria pośrednia

   Metoda ta opiera się zbadaniu zależności pomiędzy ilością tlenu pobraną podczas spoczynku lub fizycznej aktywności a ilością energii uwalnianej w postaci dwutlenku węgla z procesów metabolicznych przeprowadzonych w organizmie. Do badania pobrania tlenu objętości wydzielanego dwutlenku węgla wykorzystuje się worki Douglasa, komory respirometryczne oraz kaptury wentylowane.


Metoda podwójnie znakowanej wody

   Metoda podwójnie znakowanej wody (Doubly Labeled Water DLW) polega na pomiarze całkowitej ilości wyprodukowanego dwutlenku węgla przez organizm. Badanej osobie podawana jest woda znakowana izotopami wodoru oraz tlenu. W organizmie ulegają one wykładniczemu zanikowi i wydzielane są z wodą podczas oddychania oraz z moczem. Do zalet tej metody należą dokładność, mała inwazyjność oraz możliwość przeprowadzania poza laboratorium. Jest jednak kosztowna i bardzo czasochłonna.


Monitorowanie częstości akcji serca

   Metoda ta polega na monitorowaniu częstości akcji serca, która wzrasta wraz ze wzrostem intensywności aktywności fizycznej. Zwiększające się tętno wymaga dostarczenia komórkom większej ilości tlenu i innych substratów energetycznych. Akcja serca ma zatem liniowy związek z pułapem tlenowym. Pozwala to oszacować całkowite wydatki energetyczne organizmu.


Wykrywanie i rejestracja ruchów

   Do wykrywania i zapisywania ruchów wykorzystywane są rejestratory takie jak krokomierze i akcelerometry. Krokomierz jest urządzeniem, które przypinany jest do nadgarstka, kostki lub talii. Dokonuje pomiaru ilości kroków w ciągu dnia. Akcelerometry oprócz ilości kroków mierzą również intensywność oraz częstość ruchu u osoby poddanej pomiarowi. Dzięki ilości kroków określić można tryb życia badanej osoby:

- <5000 kroków/ dzień - siedzący tryb życia,
- 5000-7499 - mało aktywny tryb życia,
- 7500-9999 - umiarkowanie aktywny tryb życia,
- 1000-12999 - aktywny tryb życia,
- >12999 - bardzo aktywny tryb życia.Subiektywne metody oceny aktywności fizycznej

Kwestionariusze, ankiety, dzienniki

   Kwestionariusze są najczęściej stosowanymi metodami oceny aktywności fizycznej. Są łatwe w przeprowadzeniu i tanie, nie wymagają stosowania specjalnej aparatury oraz warunków laboratoryjnych. Nie są jednak obiektywne, ponieważ opierają się wyłącznie na ocenie respondenta. Mogą zatem nie przynosić miarodajnych wyników. Kwestionariusze są przeznaczone dla różnych grup osób (dla dzieci, dorosłych, sportowców). Jednym z najczęściej stosowanych jest Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (ang. International Physical Activity Questionnaire, IPAQ).

   Dzienniki aktywności fizycznej polegają na zapisywaniu przez nadanego wszystkich aktywności fizycznych, ich intensywności, pozycji w jakich są wykonywane i czasu ich trwania w ciągu danego czasu (dnia, tygodnia).   Metody oceny aktywności fizycznej są niezwykle przydatne w badaniach epidemiologicznych i określaniu wpływu aktywności fizycznej na wystąpienie wielu chorób. Pozwalają także przygotować zalecenia profilaktyczne oraz terapeutyczne dla pacjentów z wieloma schorzeniami.
Oceń artykuł:

Średnia ocena: 5.00 Ocen: 2


NOWOŚCI PRODUKTOWE

Czereśnie suszone Czereśnie suszone

Producent: Helio


W linii bakalii bez konserwantów firmy Helio pojawiła się kolejna nowość - suszone czereśnie. Produkt jest naturalnie suszony, a nie kandyzowany. Czereśnie to smak lata, który dzięki temu produktowi można t

WIĘCEJNOWOŚCI PRODUKTOWE

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Jedzenie emocjonalne Jedzenie emocjonalne

Julie M. Simon

Wydawnictwo: Vital


Pudełko lodów po pełnym stresu i niepokoju dniu w pracy. Kilka paczek chipsów naraz, a potem ból brzucha, bo nie radzisz sobie z nawracającymi stanami lękowymi. Przejadasz się, bo desper

WIĘCEJNOWOŚCI WYDAWNICZE