Dzisiaj jest: Niedziela, 25.02.2024 Imieniny: Wiktora i CezaregoIlość przepisów kulinarnych w serwisie: 5865

Produkty i ich oznakowanie - jakie warunki muszą spełniać, aby wejść na rynek?


Rozmiar tekstu: AAA
PDFDrukuj


Produkty i ich oznakowanie - jakie warunki muszą spełniać, aby wejść na rynek?


   Produkt żywnościowy, który wchodzi na rynek musi najpierw przejść pomyślnie pewną procedurę. Wynika to z potrzeby monitorowania produktów, w celu zachowania bezpieczeństwa żywności i żywienia.

   W polskim prawie obowiązują bardzo rygorystyczne warunki odnośnie do oznakowania produktów żywnościowych i informacji zamieszczonych na opakowaniu. Wśród tych ostatnich można wyróżnić aż trzy kategorie, w tym informacje obowiązkowe, warunkowo obowiązkowe i zamieszczane dobrowolnie. Pierwsza kategoria obejmuje informacje, które muszą znaleźć się na opakowaniu wszystkich produktów żywnościowych. Informacje warunkowo obligatoryjne dotyczą tylko niektórych rodzajów produktów. Informacje zamieszczane dobrowolnie są zamieszczane w zależności od decyzji producenta.

Oznakowanie produktu spożywczego

   Podstawową zasadą jest to, że oznakowanie produktów żywnościowych ma być dla konsumenta zrozumiałe. Powinno być ono wyraźne, czytelne i nieusuwalne. Dane powinny być umieszczone w widocznym miejscu na opakowaniu bądź też na etykiecie produktu. Nie może ono wprowadzać konsumenta w błąd, ani też przypisywać produktowi właściwości i działania, jakich jest on pozbawiony. Oznakowanie nie może też sugerować konsumentom, że produkt posiada szczególne właściwości, jeśli powszechnie wiadomo, że każdy taki produkt je posiada. Producenci nie powinni też przypisywać produktowi żywnościowemu właściwości zapobiegania chorobom lub ich terapii (np. margaryna zapobiegająca miażdżycy). Produkty żywnościowe nie są lekami i nie powinny być w takim świetle przedstawiane konsumentom.Obowiązkowe informacje na opakowaniu

   Niektóre informacje muszą być obowiązkowo zamieszczone na opakowaniu każdego produktu. Do ich grona należą:

- nazwa
- informacja o składnikach produktu
- termin przydatności do spożycia
- warunki przechowywania
- dane identyfikujące producenta
- miejsce pochodzenia
- zawartość netto
- oznaczenie partii produkcyjnej

   Na tym jednak nie kończy się obowiązek producenta. Przepisy wskazują jeszcze inne informacje, które umieszcza się w zależności od sytuacji. Tytułem przykładu można wskazać na warunki przechowywania produktu, które zamieszcza się tylko w określonych przypadkach. Drugą taką informacją jest sposób przygotowania lub stosowania produktu, jeśli brak danych mógłby spowodować niewłaściwe postępowanie z produktem. Ponadto, w przypadku ustalenia klasy jakości handlowej dla danego rodzaju produktu trzeba na opakowaniu podać jej oznaczenie.Powiadomienie GIS

   Producenci żywności działający w Polsce mają obowiązek powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego o tym, że wprowadzają lub zamierzają wprowadzić na rynek produkt. Obowiązek ten dotyczy preparatów do początkowego żywienia niemowląt, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety i produktów z dodatkiem witamin i minerałów.

   Producent powinien w powiadomieniu wskazać nazwę i postać produktu, nazwę przedsiębiorstwa, adres i NIP, wzór oznakowania w języku polskim oraz rodzaj środka spożywczego. Są to podstawowe dane, które umożliwiają identyfikację produktu i producenta. Ponadto, w powiadomieniu należy zawrzeć informacje na temat składu. Trzeba wskazać składniki zawarte w produkcie, w tym substancje czynne oraz podać ich ilość.

   Może się zdarzyć tak, że inna firma wyprodukowała produkt, a inna wprowadza go do obrotu. Wtedy trzeba w powiadomieniu wskazać nazwę producenta oraz nazwę podmiotu wprowadzającego produkt na rynek wraz z jego adresem i numerem identyfikacji podatkowej. Powiadomienie jest obowiązkiem podmiotu wprowadzającego produkt na rynek. W praktyce podmiotem tym nie zawsze jest producent. Powiadomienie jest składne w formie dokumentu elektronicznego.W drodze wyjątku

   Obowiązek powiadomienia nie dotyczy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanych z zagranicy, jeśli są one niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia. Warunkiem jest jednak dopuszczenie produktów do obrotu w kraju, z którego są sprowadzane. Dotyczy to głównie zapotrzebowania szpitali, ale też lekarzy prowadzących leczenie poza szpitalem.Zadania Głównego Inspektora Sanitarnego

   Główny Inspektor Sanitarny po otrzymaniu powiadomienia może przeprowadzić postępowanie kontrolne. Jego głównym celem jest sprawdzenie, czy powiadamiający właściwie określił rodzaj środka spożywczego oraz czy produkt spełnia przewidziane dla danego rodzaju wymagania. Dotyczy to szczególnie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz suplementów diety i środków spożywczych z dodatkiem witamin, minerałów lub innych substancji odżywczych. Organ może zażądać opinii Zespołu do Spraw Suplementów Diety. Działa on w ramach Rady Sanitarno - Epidemiologicznej. Poza tym, Główny Inspektor Sanitarny może zażądać od powiadamiającego dokumentacji potwierdzającej, że środek spożywczy spełnia wymagania. Organ może go zobowiązać do przedłożenia opinii jednostki naukowej. Może do by jednostka naukowa krajowa wymieniona w wykazie, albo jednostka naukowa działająca w jednym z państw członkowskich UE.

   Główny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr produktów wprowadzanych do obrotu na terytorium Polski. Rejestr ten jest prowadzony w elektronicznej formie. Dane zawarte w rejestrze są publikowane na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Nie publikuje się jedynie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorcy.Wycofanie z obrotu

   Produkty objęte obowiązkiem powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzaniu ich do obrotu mogą zostać z niego wycofane. Przesłanką do wycofania produktu spożywczego z obrotu jest podejrzenie, że nie spełnia on wymagań. W takiej sytuacji powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny wydaje decyzje o wycofaniu środka spożywczego z obrotu do czasu zakończenia postępowania. Jeżeli produkt dopiero jest wprowadzany do obrotu wydaje się decyzję o czasowym wstrzymaniu wprowadzania go na rynek. Po zakończeniu przedstawionego wyżej postępowania produkt może trafić na rynek, chyba że podejrzenie inspektora sanitarnego okaże się słuszne.
Oceń artykuł:

Średnia ocena: 4.67 Ocen: 3


NOWOŚCI PRODUKTOWE

Czereśnie suszone Czereśnie suszone

Producent: Helio


W linii bakalii bez konserwantów firmy Helio pojawiła się kolejna nowość - suszone czereśnie. Produkt jest naturalnie suszony, a nie kandyzowany. Czereśnie to smak lata, który dzięki temu produktowi można t

WIĘCEJNOWOŚCI PRODUKTOWE

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Jedzenie emocjonalne Jedzenie emocjonalne

Julie M. Simon

Wydawnictwo: Vital


Pudełko lodów po pełnym stresu i niepokoju dniu w pracy. Kilka paczek chipsów naraz, a potem ból brzucha, bo nie radzisz sobie z nawracającymi stanami lękowymi. Przejadasz się, bo desper

WIĘCEJNOWOŚCI WYDAWNICZE