Dzisiaj jest: Niedziela, 26.03.2023 Imieniny: Teodora i EmanuelaIlość przepisów kulinarnych w serwisie: 5865

Słownik pojęć żywieniowych J-L


Rozmiar tekstu: AAA
PDFDrukuj


Słownik pojęć żywieniowych J-L


Jadłospis
Wykaz produktów, potraw lub posiłków oferowanych klientom w restauracji, stołówce lub punkcie żywienia zbiorowego. Zwykle zawiera informacje o gramaturze, wartości energetycznej i cenie produktu.


Jadłowstręt
Inna nazwa dla anoreksji.


Jakość
Zespół właściwości i charakterystyk wyrobu lub usług wpływających na ich zdolność do zaspokojenia potrzeb odbiorcy min w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, funkcjonalności i cech użytkowych, a także społeczno-ekonomicznych.


Jakość handlowa żywności
Termin charakteryzujący właściwości organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne produktu spożywczego oraz stopień, w jakim spełnia on wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nie objęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.


Jakość organoleptyczna żywności
Zespół cech obejmujących smak, zapach, wygląd, barwę i konsystencję, które można ocenić za pomocą zmysłów człowieka.


Jakość zdrowotna żywności

Ogół cech i kryteriów, za pomocą których charakteryzuje się żywność pod względem wartości odżywczej, jakości organoleptycznej oraz bezpieczeństwa dla zdrowia konsumenta.


Jama ustna
Początkowy odcinek przewodu pokarmowego i oddechowego. Na jamę ustną składa się przedsionek jamy ustnej i jama ustna właściwa, które oddzielone od siebie są łukami zębowymi żuchwy i szczęki. W niej następuje wstępna, mechaniczna obróbka pokarmu i przygotowanie go do dalszego trawienia. Pokarm zostaje rozdrabniany, miażdżony i mieszany ze śliną, która zawiera enzym trawienny amylazę ślinową. W trakcie żucia pokarmu jest zwilżany śliną wydzielaną przez ślinianki (podjęzykowe, podżuchwowe, przyuszne), których przewody uchodzą do jamy ustnej. W ślinie rozpuszczane są cząsteczki pokarmu, na których obecność wyczulone są rozmieszczone głównie na języku kubki smakowe (odpowiedzialne za wrażenia smakowe). Po uformowaniu kęsa pokarmowego zostaje on przekazany do dalszej części przewodu pokarmowego w akcie połykania.


Jednonienasycone kwasy tłuszczowe
Kwasy tłuszczowe zawierające jedno wiązanie podwójne. Dominującym kwasem jednonienasyconym jest kwas cis-oleinowy, którego bogatym źródłem jest oliwa z oliwek.


Jednostka międzynarodowa
Miara stosowana min. do określania zawartości i aktywności witamin rozpuszczalnych w tłuszczach metodami biologicznymi.


Jełczenie

Procesy zachodzące spontanicznie w tłuszczach podczas ich długiego przechowywania. Jełczenie jest wynikiem utleniania kwasów tłuszczowych lub hydrolizy zawartych w tłuszczach wiązań estrowych. Utlenianie tłuszczu zachodzi poprzez autooksydację. Jest to rodnikowa reakcja łańcuchowa, w której czynnikiem generującym wolne rodniki są cząsteczki tlenu. Sprzyja jej podwyższona temperatura i obecność światła słonecznego. Skutkiem tego procesu jest wytwarzanie się lotnych kwasów i aldehydów o nieprzyjemnym zapachu. Na przykład jełczenie masła i związane z tym wydzielanie przykrego zapachu, polega na powstawaniu wolnego kwasu masłowego pod wpływem wody i enzymów. Proces ten jest niepożądany z punktu widzenia przemysłu spożywczego, ponieważ zjełczałe tłuszcze są szkodliwe dla zdrowia. Przy daleko posuniętym procesie jełczenia mogą powstawać substancje toksyczne. Aby zapobiegać jełczeniu tłuszczów należy przechowywać je w chłodnych i suchych warunkach, unikając światła słonecznego. Na skale przemysłową zapobiega się temu procesowi poprzez zastosowanie przeciwutleniaczy.


Jelito cienkie
Najdłuższa część przewodu pokarmowego, która ciągnie się od żołądka aż do jelita grubego, od którego oddziela się poprzez zastawkę krętniczo-kątniczą. Zajmuje ono okolicę pępkową, podbrzuszną i obie okolice biodrowe, a częściowo i miednicę małą. Jelito cienkie dzielimy na trzy podstawowe części. Są to, kolejno: dwunastnica, jelito czcze oraz jelito kręte. Stosunkowo ściśle daje się odgraniczyć jedynie dwunastnica - jelito czcze przechodzi w kręte bez wyraźnej granicy. W jelicie następuje końcowe trawienie pokarmów: cukrów do glukozy, tłuszczów do kwasów tłuszczowych oraz białek do aminokwasów.


Jelito grube

Końcowy odcinek jelita łączący jelito cienkie z odbytem. W jelicie grubym odbywa się końcowy proces formowania kału. Śluzówka jelita grubego tworzy kosmki jelitowe (są one jednak dużo niższe niż np. w jelicie cienkim). Jest również silnie pofałdowana, co zwiększa jego powierzchnię. W jelicie grubym zachodzi końcowy etap wchłaniania wody, elektrolitów i soli mineralnych z resztek pokarmowych. Występują tutaj także bakterie symbiotyczne , produkujące witaminę K , oraz niektóre witaminy z grupy B. Jelito grube się na: jelito ślepe, okrężnicę (wstępującą, poprzeczną i zstępującą), esicę i odbytnicę, czyli jelito proste.
Kacheksja
Stan występujący u osób z zaawansowaną chorobą nowotworową lub AIDS. Cechą charakterystyczną jest nasilony katabolizm, zwłaszcza białkowy, prowadzący do wyniszczenia organizmu.


Kamica żółciowa
Choroba polegająca na powstawaniu tzw. złogów, czyli kamieni żółciowych w drogach żółciowych. Kamienie mogą powstawać w samym pęcherzyku żółciowym lub w przewodach żółciowych wskutek wytrącania się z żółci złogów cholesterolu. Mogą być pojedyncze lub mnogie. Kamica pęcherzyka żółciowego prowadzi często do jego przewlekłego zapalenia. Kamica przewodów żółciowych może powodować ich częściowe lub całkowite zatkanie, co prowadzi do żółtaczki mechanicznej, bywa też przyczyną ostrego zapalenia trzustki w wyniku zatkania przewodu trzustkowego. Przyczyną powstawania kamieni żółciowych może być między innymi gospodarka cholesterolem, zaburzenia hormonalne, dieta bogata w tłuszcze.


Kancerogeneza
Procesy molekularne i komórkowe, zachodzące z uszkodzeniem DNA komórki prowadzący do zmian nowotworowych. Na powstawanie chorób nowotworowych mają wpływ czynniki środowiskowe (środowisko i żywność), które mogą działać destrukcyjnie na genom człowieka oraz czynniki żywieniowe (witaminy antyoksydacyjne A, E, C), które można ograniczyć ten wpływ.


Kandydoza

Grzybicza infekcja skóry, błon śluzowych, paznokci i wyjątkowo rzadko infekcja uogólniona. Choroba ta najczęściej jest wywołana drożdżakami z rodzaju Candida albicans.


Kancerogen (Karcynogen)

Związek chemiczny wywołujący zniekształcenie pierwotnej informacji genetycznej, który przyczynia się do powstawania choroby nowotworowej. Do kancerogenów w żywności zalicza się np.: aflatoksyny, dioksyny, nitrozoaminy.


Karnityna

Organiczny związek chemiczny syntezowany w wątrobie, nerkach i mózgu. Bierze udział w transporcie kwasów tłuszczowych do mitochondriów. Występuje we wszystkich tkankach zwierzęcych i nie musi być dostarczana z pozywieniem. Często jest dodawany do napojów energetycznych.


Karotenoidy
Węglowodory nienasycone. Grupa żółtych, pomarańczowych, różowych i czerwonych barwników roślinnych występujących w chloroplastach i chromoforach. Występują między innymi w marchwi, papryce, pomidorach, szpinaku, morelach, śliwkach, mleku i maśle. Wykorzystywany jako barwnik wielu produktów spożywczych.


Katabolizm
Procesy degradacji i utleniania składników pokarmów i ciała, mających na celu dostarczenie organizmowi energii niezbędnej do skurczu mięśni, transportu przez błony komórek i biosyntezy oraz energii cieplnej niezbędnej do utrzymania odpowiedniej temperatury ciała oraz usuwania substancji szkodliwych i niebezpiecznych z organizmu.


Katepsyny
Enzymy proteolityczne wykazujące działanie podobne do pepsyny, trypsyny i chymotrypsyny. Występują głównie w tkankach wątroby, nerek oraz śledziony.


Kation
Jon o ładunku dodatnim.


Kazeina
Białko stanowiące główny składnik mleka, które wytrąca się po jego zakwaszeniu. Zawiera duże ilości proliny, kwasu glutaminowego i lizyny. Odgrywa podstawową rolę w produkcji serów i twarogów.


Keratyna
Białko będące głównym składnikiem włosów, paznokci, naskórka. Trudno ulega hydrolizie, w przewodzie pokarmowym człowieka nie jest trawione.


Ketonemia

Medyczne określenie zwiększonego stężenia ciał ketonowych we krwi. Do takiego stanu może dochodzić jeżeli dieta jest bardzo bogata w tłuszcze i uboga w węglowodany.


Ketonuria

Wydalanie ciał ketonowych z moczem, które powstają w nadmiarze w wyniku beta oksydacji kwasów tłuszczowych.


Ketoza (Kwasica ketonowa)
Zaburzenia metabolizmu polegające na nadmiernym wytwarzaniu ciał ketonowych a następnie gromadzeniu ich w tkankach i płynach ustrojowych.


Kęs
Masa pokarmu trafiająca do przełyku w pojedynczym akcie połykania.


Kilokaloria (kcal)
Jednostka w której mierzona jest wartość energetyczna pożywienia. Jedna kaloria to ilość ciepła, która jest niezbędna do podniesienia temperatury 1 g wody o 1 stopień Celsjusza. Określenie ilości kalorii w produktach żywnościowych wyraża ilość energii, którą przeciętnie przyswaja ludzki organizm przy spożyciu takiego produktu. Taka żywnościowa energia jest później wykorzystywana do podtrzymania funkcji życiowych i aktywności. Jednostką podstawową w układzie SI jest kilodżul (kJ). 1 kcal = 4,19 kJ.


Kleikowanie

Hydrotermiczny proces polegający na nieodwracalnym pęcznieniu ziaren skrobi połączony z przejściem jej struktury w postać amorficzną (galaretowatą).


Koagulacja

Proces przechodzenia substancji ze stanu rozpuszczalnego w struktury nierozpuszczalne, obejmujący denaturację białek, zachodzący w wyniku działania podwyższonek temperatury, silnych kwasów lub zasad oraz innych czynników chemicznych, fizycznych, a także specyficznych enzymów.


Kobalamina

Inaczej witamina B12. Witamina rozpuszczalna w wodzie.


Kod kreskowy
Graficzna reprezentacja informacji na opakowaniu środków spożywczych i innych produktów znajdujących się w obrocie handlowym, zgodnie z międzynarodowym systemem oznaczania towarów (EAN) poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustaloną według przyjętych reguł budowy danego kodu. Kod kreskowy przeznaczony jest dla czytników elektronicznych. Ma na celu umożliwienie automatycznego wczytywania informacji. Głównym zastosowaniem jest automatyczna identyfikacja produktów w szeroko pojętej logistyce.


Koenzym
Małocząsteczkowy, niebiałkowy związek organiczny decydujący o aktywności katalitycznej pewnych enzymów. Bierze udział w reakcjach przez oddawanie lub przyłączanie pewnych reagentów (atomów, grup atomów lub elektronów). Pozostaje luźno związany z właściwym enzymem. Jako koenzymy funkcjonują w większości witaminy lub jony połączone odwracalnie z apoenzymem.


Koenzym A
Związek organiczny powstający w organizmie z adenozynotrifosforanu, pantotenianu oraz beta merkaptoetyloaminy, służący jako przenośnik grup acylowych. Uczestniczy w przemianie tlenowej sacharydów w cyklu Krebsa, w syntezie kwasów tłuszczowych oraz w syntezie steroidów.


Koenzym Q (Ubichinon)
Organiczny związek chemiczny z grupy chinonów, występujący w mitochondriach komórek roślinnych i zwierzęcych. Jest odpowiedzialny za przenoszenie elektronów w łańcuchu oddechowym. Stosowany jako suplement diety w leczeniu zaburzeń metabolizmu, migren, raka, chorób neurodegeneracyjnych, nadciśnienia oraz w stanach po zatrzymaniu krążenia.


Kofeina
Zasadowy związek organiczny pochodzenia roślinnego. Możliwe jest otrzymywanie go w sposób syntetyczny. Jest stymulatorem dodawanym między innymi do coca-coli. Kofeina pobudza ośrodkowy układ nerwowy, rozszerza naczynia mózgowe i wieńcowe, przyśpieszając procesy myślenia.


Kolagen

Główne białko tkanki łącznej. Występuje w narządach wewnętrznych i skórze jak również w chrząstkach i kościach. Jest odpowiedzialny za elastyczność skóry, z wiekiem jest go mniej w organizmie, co powoduje powstawanie zmarszczek na skórze. Kolagen powszechnie stosowany jest w kosmetykach, oraz jako wypełniacz w chirurgii plastycznej.


Kolka jelitowa

Ból w podbrzuszu któremu towarzyszą wzdęcia i zaburzenia pracy jelit.


Konserwanty
Związek chemiczny (lub mieszanina związków chemicznych), które powodują przedłużenie przydatności do spożycia lub trwałości produktów spożywczych i przemysłowych. Najczęściej konserwanty dodawane są do żywności to: benzoesan sodu, kwas askorbinowy, azotyn sodu. Konserwujące działanie ma także proces moczenia mięsa w solance (wodnym roztworze chlorku sodu) i wędzenia.


Konsument

Osoba, która jest rzeczywistym lub potencjalnym końcowym odbiorcą np. żywności.


Kortyzol

Naturalny hormon steroidowy wytwarzany przez korę nadnerczy. Kortyzol odgrywa rolę w metabolizmie węglowodanów i białek.


Kosmki jelitowe
Małe wypustki umieszczone na powierzchni jelita cienkiego. Zwiększają powierzchnie chłonną jelita ok 23-krotnie. Kosmek ma od 0,3 do 1,5 mm długości, na 1 mm jest ich od 10 do 40. W każdym kosmku jelitowym znajdują się naczynia krwionośne i limfatyczne. Składniki pokarmowe wchłonięte są przez kosmki do krwi, zanim przejdą do ogólnego krwiobiegu, przedostają się przez żyłę wrotną do wątroby.


Koszerność
Pojęcie, odnoszące się do reguł obowiązujących w prawie żydowskim (halacha), określających rodzaje produktów dozwolonych do spożywania (pokarmy, napoje i leki) oraz warunki w jakich powinny być produkowane oraz spożywane. Nadzór nad przestrzeganiem koszerności w produkcji żywności jest zadaniem rabinów.


Kreatyna
Stały składnik tkanki mięśniowej. Kreatyna odgrywa zasadniczą rolę w przemianach chemicznych powodujących skurcz mięśniowy. Powstaje w organizmie człowieka z kwasu aminooctowego.


Kreatynina

Związek organiczny, pochodna kreatyny. Stanowi produkt metabolizmu i jest wydalana razem z moczem, stanowiąc obok mocznika główny związek azotowy.


Krótko i średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe
Nasycone kwasy tłuszczowe mające w łańcuchu od 6 do 10 atomów węgla. Występują w tłuszczu mleka, oleju kokosowym i są łatwo wchłaniane do krwi i metabolizowane.


Ksenobiotyk

Związek chemiczny występujący w organizmie, który ani go nie produkuje ani też w normalnych warunkach nie przyjmuje z pożywieniem. Inaczej mówiąc, jest to substancja chemiczna niebędąca naturalnym składnikiem żywego organizmu. Inne nazwy to: substancja obca bądź egzogenna, materiał antropogenny (o ile powstaje w wyniku działalności człowieka). Definicja ta obejmuje substancje obce dla organizmu docelowego. Określa się nią większość trucizn i leków. Do ksenobiotyków zalicza się też dodatki do żywności, pozostałości pestycydów i leków, metale ciężkie.


Ksylitol
Pięciowęglowy alkohol polihydroksylowy, używany w przemyśle spożywczym do słodzenia między innymi gum do żucia. Wartość kaloryczna ksylitolu to 4kcal/g, wykazuje działanie przeciwpróchnicze.


Kubki smakowe
Komórki receptorowe rozmieszczone na języku, podniebieniu, w nabłonku gardła, nagłośni oraz w górnej części przełyku, przez które odbierane są bodźce smakowe. Dostarczają one informacji o czterech podstawowych rodzajach smaku: słodki, słony, kwaśny, gorzki.


Kuchnia
Charakterystyczny dla danego narodu lub regionu dobór produktów i sposób ich przygotowania do spożycia.


Kwas arachidonowy
Nienasycony kwas tłuszczowy z grupy omega-6. Jest ważnym składnikiem pokarmu człowieka. Powstaje w tkankach większości ssaków z kwasu linolowego.


Kwas arachidowy
Nasycony kwas tłuszczowy. Występuje w orzeszkach i oleju arachidowym.


Kwas benzoesowy
Najprostszy organiczny kwas karboksylowy. Stosowany jako konserwant do przedłużania trwałości produktów spożywczych. Wykazuje działanie hamujące rozwoju pleśni i drożdży.


Kwas dezoksyrybonukleinowy
Zwany w skrócie DNA. Występujący w chromosomach nośnik informacji genetycznej. Ma postać dwuniciowej helisy zbudowanej z deoksyrybozy, reszt kwasu fosforowego, zasad purynowych i pirymidynowych. Rozkładany do nukleotydów w przewodzie pokarmowym.


Kwas erukowy
Nienasycony kwas tłuszczowy. Kwas erukowy wykazuje toksyczny charakter powodując stłuszczenie narządów miąższowych i uszkodzenie mięśnia sercowego. Występuje w rzepaku i oleju rzepakowym.


Kwas fitynowy
Organiczny związek chemiczny występujący w ziarnach i nasionach między innymi fasoli. Posiadają właściwości przeciwnowotworowe. Fityniany wykazują zdolność do wiązania wapnia, magnezu, cynku i innych składników mineralnych w trwałe kompleksy wydalane z kałem, przez to jest uznawany jako substancja antyżywieniowa.


Kwas foliowy
Syntetyczna forma witaminy B9. Witamina rozpuszczalna w wodzie.


Kwas gamma-linolenowy
Nienasycony kwas tłuszczowy o trzech wiązaniach podwójnych z grupy omega-6. W organizmie powstaje w wyniku desaturacji kwasu linolowego. Występuje w nasionach wiesiołka, w ogóreczniku lekarskim, żmijowcu, spirulinie, nasionach agrestu oraz w nasionach czarnej porzeczki.


Kwas glukuronowy
Kwas cukrowy, pochodna glukozy. Bierze udział w procesie detoksykacji. Jest używany w produkcji środków przeciwreumatycznych.


Kwas l-askorbinowy
Inaczej witamina C. Witamina rozpuszczalna w wodzie.


Kwas linolenowy
Nienasycony kwas tłuszczowy z grupy omega-3. Jego źródłem są oleje roślinne (lniany, konopny, rzepakowy), siemię lniane, nasiona chia.


Kwas linolowy
Nienasycony kwas tłuszczowy z grupy omega-6, którego źródłem są oleje słonecznikowe i arachidowe.


Kwas mlekowy

Substancja krystaliczna, rozpuszczalna w wodzie. Powstaje w wyniku fermentacji niektórych warzyw, np. ogórków, jest również obecny w kwaśnym mleku. Wykorzystywany jako regulator kwasowości w przemyśle cukierniczym. Ma również szerokie zastosowanie w produkcji przetworów mlecznych, napoi, koncentratów, pieczywa. Jest również wytwarzany w mięśniach podczas intensywnej pracy.


Kwas oleinowy
Jednonienasycony kwas tłuszczowy z grupy omega-9, występujący w tłuszczach zwierząt oraz oliwie z oliwek.


Kwas pantotenowy
Jest jednym ze związków wchodzących w skład witaminy B5. Witamina rozpuszczalna w wodzie.


Kwas szczawiowy
Kwas organiczny występujący w warzywach (szczaw, szpinak, rabarbar), który wiąże wapń, uniemożliwiając jego wchłanianie. Kwas szczawiowy jest substancją antyżywieniową.


Kwasy nukleinowe
Grupa związków wielocząstkowych zawierających azot, które występują w każdej żywej komórce. Zbudowane są z zasad pirymidynowych i purynowych, pentozy oraz kwasu fosforowego. Kwasy nukleinowe przechowują informacje genetyczną organizmu, oraz pośredniczą w produkcji białek zgodnie z zasadami kodu genetycznego.


Kwasy organiczne

Związki organiczne wykazujące właściwości kwasu. Zbudowane z węgla, wodoru i tlenu.


Kwasy rybonukleinowe
Inaczej zwane RNA. Kwasy nukleinowe, w których skład wchodzą nukleotydy tworzące pojedyncze łańcuchy polinukleotydowe. Budowa uzależniona jest od budowy DNA. Wyróżniamy kwas rybonukleinowy informacyjny oraz transportujący.


Kwasy tłuszczowe
Alifatyczne, jednokarboksylowe kwasy wchodzące w skład tłuszczów pożywienia. Dzielą się na nasycone, jednonienasycone i wielonienasycone.


Kwasy żółciowe

Organiczne kwasy syntezowane w wątrobie. Końcowy produkt rozkładu wewnątrzustrojowego cholesterolu, wydzielane z żółcią do dwunastnicy. Ułatwiają wchłanianie i trawienie tłuszczy z pożywienia.
Laktacja
Proces wytwarzania i wydzielania mleka przez ssaki przez okres potrzebny do wykarmienia młodych. W okresie laktacji wzrasta zapotrzebowanie organizmu na energię, białko, wapń, cynk witaminy. U kobiet laktacja może trwać nawet kilka lat.


Laktitol

Substancja słodząca otrzymywana przez redukcje laktozy. Używana jako wypełniacz do deserów otrzymywanych z użyciem jaj.


Laktoalbumina
Białko mleka transportujące witaminę A. Zawiera dużą ilość lizyny, tryptofanu i aminokwasów siarkowych.


Laktowegetarianin

Człowiek odżywiający się wyłącznie pokarmem roślinnym. Wyklucza spożywanie pokarmów pochodzenia zwierzęcego z wyjątkiem mleka, przetworów mlecznych i jaj


Laktoza

Dwucukier występujący w mleku, zwana cukrem mlecznym. Dla osób nietolerujących laktozy produkuje się tzw. mleko bezlaktozowe


Lecytyny
Tłuszcze złożone występujące w nasionach roślin strączkowych, mózgu i wątrobie zwierząt, jajach. Wykorzystywane w przemyśle spożywczym, oraz lecznictwie jako wspomaganie układu nerwowego.


Leptyna
Hormon wytwarzany w tkance tłuszczowej podskórnej. Hormon ten odpowiedzialny jest za zmniejszenie apetyt i kontroluję masę ciała.


Leukotrieny
Lipidy związane z układem immunologicznym. Biorą udział w mechanizmach odpornościowych i procesach zapalnych, m.in. związanych z astmą.


Ligniny
Nie trawione przez człowieka polimery alkoholi aromatycznych. Należą do grupy błonnika pokarmowego. Występują w ścianach komórek roślinnych.


Likopen
Jest to związek należący do karotenoidów, występujący w dużych ilościach w przetworach pomidorowych, ale również w czerwonych grapefruitach, arbuzach. Likopen to naturalny barwnik nadający czerwony kolor. Posiada bardzo silne właściwości antyoksydacyjne, chroniące organizm przed chorobami serca i rakiem.


Lipaza
Enzym lipolityczny rozkładający wiązania estrowe trójacylogliceroli i odczepiający kwasy tłuszczowe. Występuje w ślinie i sokach: żołądkowym, trzustkowym, jelitowym. Działa na tłuszcze naturalnie zemulgowane lub na zemulgowane przez żółć.


Lipidy (Tłuszcze)
Grupa związków organicznych rozpuszczalnych w niepolarnych rozpuszczalnikach organicznych (aceton, metanol, chloroform) i nierozpuszczalnych w wodzie. Występują w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.


Lipogeneza
Lipogeneza to proces powstawania triacyloglicerolui w organizmie przy udziale kwasów tłuszczowych.


Lipoliza
Proces rozkładu hydrolitycznego triacyloglicerolu w tkance tłuszczowej prowadzący do powstania kwasów tłuszczowych i glicerolu, które uwolnione do krwiobiegu, wychwytywane są przez większość tkanek (za wyjątkiem mózgu i erytrocytów) i estryfikowane do acylogliceroli lub utleniane jako główne źródło energetyczne do dwutlenku węgla i wody.


Liponeogeneza
Synteza kwasów tłuszczowych z acetylokoenzymu zachodząca głównie w wątrobie.


Lipoproteiny
Lipidy i białka występujące we krwi lub limfie. Transportują one między innymi cholesterol i witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. W zależności od składu, miejsca powstania i gęstości wyróżniamy kilka klas lipoprotein (o bardzo małej gęstości VLDL, małej gęstości LDL, dużej gęstości HDL).
Oceń artykuł:

Średnia ocena: 5.00 Ocen: 1

SONDA


Jaki jest Twój ulubiony napój?


Archiwum sond »

NOWOŚCI PRODUKTOWE

Czereśnie suszone Czereśnie suszone

Producent: Helio


W linii bakalii bez konserwantów firmy Helio pojawiła się kolejna nowość - suszone czereśnie. Produkt jest naturalnie suszony, a nie kandyzowany. Czereśnie to smak lata, który dzięki temu produktowi można t

WIĘCEJNOWOŚCI PRODUKTOWE

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Jedzenie emocjonalne Jedzenie emocjonalne

Julie M. Simon

Wydawnictwo: Vital


Pudełko lodów po pełnym stresu i niepokoju dniu w pracy. Kilka paczek chipsów naraz, a potem ból brzucha, bo nie radzisz sobie z nawracającymi stanami lękowymi. Przejadasz się, bo desper

WIĘCEJNOWOŚCI WYDAWNICZE